Ngày: Tháng Hai 21, 2020

Chất liệu tất cotton

4 Chất liệu làm tất cơ bản

Ngày này với sự phát triển của công nghiệp, chất liệu làm tất ngày càng đa dạng như than hoạt tính, nano, lông cừu hay cashmere. Ngoài ra trong ngành may mặc phổ biến với 4 nguyên liệu làm tất cơ bản là: Cotton, sợi tổng hợp, dệt kim và len. Cotton Cotton, Cotton và […]

Read more