Day: February 21, 2020

Chất liệu tất cotton

4 Chất liệu làm tất cơ bản cho người mới

Ngày này với sự phát triển của công nghiệp, chất liệu làm tất ngày càng đa dạng như than hoạt tính, nano, lông cừu hay cashmere. Ngoài ra trong ngành may mặc phổ biến với 4 chất liệu làm tất cơ bản là: Cotton, sợi tổng hợp, dệt kim và len. Ở bài viết này […]

Read more